Proden PlaqueOff กำจัดปัญหากลิ่นปาก ลดการสะสมของคราบพลัคสำหรับสุนัข – tjanimal

Proden PlaqueOff

Proden PlaqueOff นวัตกรรมใหม่ในการจัดการปัญหาช่องปากอย่างปลอดภัย

ด้วยสาหร่ายชนิดพิเศษ (D1070) จากธรรมชาติ 100% ที่จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก กำจัดปัญหากลิ่นปาก ลดการสะสมของคราบพลัค

ทำให้หินปูนอ่อนตัวและหลุดออกได้โดยง่าย เมื่อใช้เป็นประจำ นอกจากนี้ Proden PlaqueOff Animal ยังผ่านการศึกษาวิจัยรับรองประสิทธิภาพ รวมไปถึงการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอนามัยโลก