การจัดส่งและการคืนสินค้า – tjanimal

การจัดส่งและการคืนสินค้า

การจัดส่งและการคืนสินค้า

  • การส่งมอบทั้งหมดจะกระทำโดยผู้ให้บริการจัดส่งของเราภายใน 3 วันทำการ
  • ที.เจ แอนนิมัล เฮลท์จะดูแลทุกสถานการณ์ของรอบการส่งมอบสินค้าให้ถึงมือคุณ ตัวอย่างเช่น สินค้าไม่ได้รับการส่งมอบหรือเกิดสูญหาย บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งใหม่ให้กับคุณและดูแลขั้นตอนทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับสินค้าตรงตามความต้องการ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการรับเปลี่ยน หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์อาหารทุกประเภท