VET NOVEL Mixing Bottle 500 ml. ขวดผสมสำหรับสุนัขมากกว่า 20 กก. – tjanimal

VET NOVEL Mixing Bottle 500 ml. ขวดผสมสำหรับสุนัขมากกว่า 20 กก.

  • 40.00 ฿


เว็ท โนเวล Vet Novel Mixing Bottle 500 ml.

ขวดผสม แชมพู สำหรับสุนัขใหญ่ ( น้ำหนัก 20 กก. ขึ้นไป) 

1.เขย่าขวดให้ชมพูเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้ทุกครั้ง

2.เทแชมพูลงในขวดสำหรับผสมจนถึงขีดที่กำหนดไว้ตามน้ำหนักของสุนัข
3.เติมน้ำเปล่าจนถึงขีดที่กำหนดไว้
4.เขย่าขวดจะส่วนผสมเข้ากันดี
5.ค่อยๆเทส่วนผสมครึ่งหนึ่งลงบนขนสุนัขที่เปียกหมาดหมาด
6.เทให้ทั่วตัวฟอกขนนวดจนเข้าถึงผิวหนังแชมพูจำไม่ค่อยมีฟองจากนั้นล้างแชมพูออก
7.ใช้แชมพูผสมแล้วที่เหลืออาบซ้ำอีกครั้งและล้างออกให้หมดด้วยน้ำสะอาด

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการสนับสนุนด้านงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2560